Συνέδριο της Ακαδημίας Κλινικής Οδοντιατρικής
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5-7 Απριλίου 2024

Ομιλητές συνεδρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4